parallax background

Bireysel Danışman

İletişim

*Pamukkale üniversitesi sosyoloji bölümünü 3 yılda onur derecesiyle bitirmiştir.

*Lisans egitiminin ardından 450 saatlik süpervizyon destekli aile danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

*Kıbrıs ilim üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisansına devam etmektedir.

*Bilgelik Enstitüsü Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini tamamlamıştır.

*İzmir Psikoloji Enstitüsü Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Terapi çalışma alanları

Depresyon - Yaygın Anksiyete bozukluğu- Travma sonrası stres bozukluğu -Özgül Fobiler - öfke - obsesif kompulsif bozukluk